ผ่าฟันคุดกี่วันหาย

หลังจากการผ่าฟันคุดเสร็จสิ้นแล้ว เลือดจะหยุดไหลได้เองหลังจากผ่าเสร็จ 3-5 ชั่วโมง อาการเจ็บและปวดจะอยู่กับเราประมาณ 2-3 วัน แต่หลังจากนั้นจะหายไป เหลือเพียงรักษาให้แผลสมานกัน ทันตแพทย์จะใช้ไหมเส้นด้าย หรือไหมละลายแตกต่างกันไป ไหมเส้นด้ายจะต้องให้ทันตแพทย์ทำการถอดไหมให้เมื่อผ่านไป 1 สัปดาห์ ส่วนไหมละลายตัวไหมจะละลายได้เองไม่ต้องทำการถอด หากหลังจากการผ่าฟันคุดมีอาการปวด หรือเลือดไหลไม่หยุด ให้พบทันตแพทย์เพื่อวินิจฉัย เข้ารับการรักษาต่อไป

ฟันคุดคืออะไร

ฟันคุด คือ ฟันซี่สุดท้าย หรือฟันตำแหน่งใดก็ตามที่ไม่สามารถแทงทะลุเหงือกขึ้นมาได้ ส่วนมากพบได้ฝังตัวอยู่ตามบริเวณเหงือกและบริเวณกระดูกขากรรไกร มีทั้งลักษณะตั้งตรงและนอนเอียงชนฟันซี่ข้างเคียง ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จะต้องเอ็กซเรย์ดูเท่านั้นจึงจะเห็นฟันคุดที่ฝังอยู่ใต้เหงือกได้

ฟันคุดสามารถจำแนกตามลักษณะการขึ้นของแนวฟันได้ 3 แบบ ดังนี้

  • ฟันคุดที่ขึ้นในเเนวตรง (Vertical impaction)
  • ฟันคุดที่ขึ้นในแนวนอน (Horizontal impaction)
  • ฟันคุดที่ขึ้นแนวเฉียง

ช่วงอายุที่ควรผ่าฟันคุด ควรจะเป็นช่วงอายุ 15-25 ปี จะเป็นช่วงอายุที่ฟันขึ้นครบหมดแล้ว และผ่าออกได้ง่ายเนื่องจากรากฟันยังไม่ได้ฝังลึกลงใต้เหงือก หากต้องผ่าฟันคุดตอนอายุมากขึ้นอาจส่งผลให้การผ่าฟันคุดกระทบกันเส้นประสาทจนเกิดอาการข้างเคียงหลังจากผ่าฟันคุดขึ้นได้

ขั้นตอนการผ่าฟันคุด

สำหรับขั้นตอนการผ่าฟันคุดที่เป็นข้อสงสัยของหลายๆคนที่กำลังเข้ารับการผ่าฟันคุดในเร็วๆนี้ และวันนี้เราได้รวบรวมขั้นตอนการผ่าฟันคุดมาแบบคร่าวๆเพื่อให้คุณได้เตรียมตัว เตรียมใจ ให้การผ่าฟันคุดของคุณผ่านไปด้วยดี สำหรับขั้นตอนจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูพร้อมๆกันเลย

  1. เข้ารับการตรวจช่องปากแบบคร่าวๆโดยทันตแพทย์เพื่อประเมินเบื้องต้นก่อนทำการเอ็กซเรย์
  2. นำผลเอ็กซเรย์ ประกอบเพื่อตรวจสภาพฟัน, รากฟัน, กระดูกรองรับฟัน
  3. ซักประวัติ โรคประจำตัว, การแพ้ยา ก่อนเข้ารับการผ่าฟันคุด
  4. ฉีดยาชาบริเวณที่จะทำการผ่าตัด และรอยาชาออกฤทธิ์
  5. ทันตแพทย์ผ่าตัดเปิดเหงือก เพื่อทำการถอนฟันคุดออกมา อาจมีการเจียร การกรอฟัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
  6. หลังจากทำการผ่าตัดเสร็จสิ้น ทำการเย็บปิดปากแผล และรับยา พร้อมทั้งวิธีการดูแลรักษาหลังผ่าฟันคุด

การดูแลแผลหลังผ่าฟันคุด

หลังผ่าฟันคุดให้กัดผ้าก๊อซให้แน่นเพื่อให้ห้ามเลือด และเปลี่ยนผ้าก๊อซในกรณีที่เลือดไหลมาก และทำการประคบเย็นช่วงหลังจากผ่า 1-2 วัน หลังจากนั้นประคบอุ่น และปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์ ในระหว่างนี้สามารถแปรงฟันได้ตามปกติ แต่ให้ละเว้นบริเวณแผล รับประทานอาหารอ่อนๆ เพื่อให้ทำความสะอาดช่องปากได้ง่าย  รวมถึงรับประทานยาตามทันตแพทย์สั่ง

ผ่าฟันคุดกินอะไรได้บ้าง

หลังจากผ่าฟันคุดในช่วงแรก 1-2 สัปดาห์แรก ให้กินอาหารอ่อนๆ ย่อยง่าย ไม่มีรสเผ็ด ไม่มีรสจัด เพื่อป้องกันการกระทบกระเทือนกับแผล หลังจากนั้นเมื่อแผลหายดีแล้วสามารถรับประทานอาหารอื่นๆได้ตามปกติ

Scroll to Top