จัดฟันด้านใน Brava

จัดฟันด้านใน Brava

10 เคส 270,000 บาท

  • ไม่เห็นเครื่องมือ 100%
  • ใช้เวลาในการจัดฟันไม่นาน เนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ออกแบบการปรับรูปร่างและการเรียงตัวของฟันผ่านโปรแกรมการจำลองการเคลื่อนตัวของฟันและกล้ามเนื้อบนใบหน้าแบบ 3 มิติ ผ่านระบบการประมวลจากภาพถ่าย CT-Scan และ X-RAY ทำให้สามารถคำนวณแรงดึงฟันแต่ละซี่เฉพาะแต่ละบุคคล ทำให้การรักษามีความรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
  • ทำความสะอาดฟันง่ายกว่าการจัดฟันทั่วไปเนื่องจากการใช้เครื่องมือชุดเดียวที่มีขนาดเล็ก จึงทำความสะอาดฟันได้ง่าย หลังรับประทานอาหารทุกครั้ง แค่แปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันเท่านั้น
  • ไม่ต้องถอดอุปกรณ์เข้าออกแบบการจัดฟันใส
brava

จัดฟัน Brava การจัดฟันด้านใน ที่ได้ผลเร็วกว่าการจัดฟันแบบอื่น

หลายท่านที่อยากจัดฟัน ไม่อยากให้ใครเห็นเครื่องมือ ด้วยหน้าที่การงานและความมั่นใจส่วนตัว ดังนั้นการจัดฟันแบบใส จึงเป็นที่นิยมมาก  เพราะทำให้ไม่เห็นเครื่องมือ แต่ในปัจจุบัน เรามีเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า การจัดฟันด้านใน ซึ่งจะช่วยให้ไม่เห็นเครื่องมือจัดฟันแบบ  100% นั่นคือ


จัดฟันแบบ Brava หรือการจัดฟันด้านใน การจัดฟันนี้เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงจากอเมริกา ซึ่งใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก เมื่อเทียบกับการจัดฟันแบบปกติ และที่สำคัญคือใช้ระยะเวลาน้อยกว่าการจัดฟันแบบปกติ เหลือเพียงหลักเดือน ช่วยให้ฟันสวยได้ไม่ต้องรอนาน

จัดฟัน Brava การจัดฟันด้านใน ที่ได้ผลเร็วกว่าการจัดฟันแบบอื่น

หลายท่านที่อยากจัดฟัน ไม่อยากให้ใครเห็นเครื่องมือ ด้วยหน้าที่การงานและความมั่นใจส่วนตัว ดังนั้นการจัดฟันแบบใส จึงเป็นที่นิยมมาก  เพราะทำให้ไม่เห็นเครื่องมือ แต่ในปัจจุบัน เรามีเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า การจัดฟันด้านใน ซึ่งจะช่วยให้ไม่เห็นเครื่องมือจัดฟันแบบ  100% นั่นคือ


จัดฟันแบบ Brava หรือการจัดฟันด้านใน การจัดฟันนี้เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงจากอเมริกา ซึ่งใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก เมื่อเทียบกับการจัดฟันแบบปกติ และที่สำคัญคือใช้ระยะเวลาน้อยกว่าการจัดฟันแบบปกติ เหลือเพียงหลักเดือน ช่วยให้ฟันสวยได้ไม่ต้องรอนาน

5 ขั้นตอนจัดฟัน Brava

  1. พบทันตแพทย์ เพื่อปรึกษาการจัดฟันแบบ Brava และตรวจฟันเบื้องต้น
  2. ทำประวัติทันตกรรม ถ่ายรูปทำประวัติ  X-ray สแกนฟันแบบ 3 มิติ เพื่อนำไปใช้วางแผนการรักษา ทำการ CT Scan
  3. วางแผนการรักษาที่เหมาะสม ร่วมกับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดฟัน เพื่อให้ผลลัพธ์เป็นไปตามทิศทางที่คนไข้ต้องการ
  4. ขั้นตอนติดเครื่องมือ Brius ด้านในของซี่ฟัน
  5. เข้ามาพบทันตแพทย์จัดฟันตามนัดหมาย อย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูความคืบหน้าของการรักษา ให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ และติดตามผลการรักษา
  6. เมื่อทันตแพทย์ตรวจสอบแล้วว่าผลการรักษาเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ จะทำการถอดเครื่องมือจัดฟัน และใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer) ตามปกติ เพื่อคงรักษารูปฟันไว้ ไม่ให้มีการเคลื่อนออก
Scroll to Top